back to top

始めまして。 夏生と申します。 21歳、O型、双子座。 じゃ、よろしく、ね。

Hi! I'm Nao. Age 21, Blood O, Sun: Sagittarius & Moon: Gemini. I love Japan, history, & cats.

Posted 3 years ago // 2 notes
tagged :  #夢子   #Pixiv 
  1. sakamoe reblogged this from naonyang
  2. kaonashi-san reblogged this from naonyang
  3. naonyang posted this